PROCEEDINGS OF THE 

1st CONFERENCE
ON ENVIRONMENTAL SCIENCE
AND TECHNOLOGY


DEPT. OF ENVIRONMENTAL
STUDIES
UNIVERSITY OF THE AEGEAN

MYTILENE, LESVOS, GREECE
SEPTEMBER 1989

 

 

TABLE OF CONTENTS

Α. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ

 

Μποναζούντας Μ., Τσιμπίδες Ε., Μπουλούτας Ε., Καλλιδρομίτου Δ.

Ατμοσφαιρική ποιότητα Αθήνας από Μόλυβδο

 

Σταπουντζής Ε.

Μελέτη της ανάμειξης και διάχυσης ρυπαντών από πολλαπλές πηγές

 

Πέζος Κ., Γρηγοροπούλου Ε.

Η αιθανόλη ως πρόσθετο καυσίμων αυτοκινήτων

 

Αλεξόπουλος Α., Ασημακόπουλος Α., Μαρκάτος Ν.

Ανάπτυξη μοντέλου εκτίμησης εκπομπών CO από γραμμικές πηγές σε αστικές περιοχές

 

Νικολάου Κ., Μυστρίδου Γ., Νόλη Φ., Πάνελ Μ., Χατζηιωάννου Μ., Βαβατζανίδης Α.

Αιχμές ατμοσφαιρικής ρυπάνσεως από CO στη Θεσσαλονίκη κατά το έτος 1987

 

Βελέντζα Ι.

Εκπομπές αερίων ρύπων από ζαχαρουγείο: έλεγχος και τεχνολογίες καταστολής ρυπάνσεως

 

Βελέντζα Ι.

Ρύπανση από θορύβους στο περιβάλλον ενός εργοστασίου: αντιμετώπιση και έλεγχος

 

Παπαχρήστου Μ., Νικολάου Κ., Βαβατζανίδης Α., Συκιώτης Δ.

Εποχιακή Διακύμανση ατμοσφαιρικών ρύπων στη Θεσσαλονίκη κατά το έτος 1987

 

Κυρκίτσος Φ., Σικιώτης Δ.

Το επίπεδο των NO3, SO4, και HNO3 στο λεκανοπέδιο Αθήνας τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο

 

Σμυρνούδη Β., Σίσκος Π.

Χημική Σύσταση της υγρής και ξηρής εναπόθεσης στην Αθήνα

 

Βρατσάνου Ε.

Οπτική ρύπανση περιβάλλοντος, αισθητική των υπαίθριων εγκαταστάσεων εταιρειών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

 

Κυρκίτσος Φ., Συκιώτης Δ.

Τροποποίηση της θεωρίας του δειγματολήπτη TFR θεωρίες TFRA-TFRB: Ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων στη μέτρηση του HNO3 και των NO3 Διόρθωση και ερμηνεία των μέχρι τώρα αδικαιολόγητων μετρήσεων. Σύγκριση της θεωρίας & υπολογισμός κατώτερου ορίου του HNO2

 

Κυρκίτσος Φ., Καραντανέλλης Γ., Συκιώτης Δ.

Νιτρικά και θειϊκά σε HVS φίλτρα της Αθήνας και συσχέτισή τους με κλασσικούς ρύπους και μετεωρολογικά δεδομένα.

 

Νικολάου Κ., Μυστρίδου Γ., Νόλη Φ., Πανέλη Μ., Χατζηιωάννου Μ., Βαβατζανίδης Α.

Ημερήσια διακύμανση CO στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1987

 

Ματσούκης Π. Γιαννακοπούλου Α., Τσαδήμος Ε.

Ακριβής αριθμητικές λύσεις της εξίσωσης μεταφοράς-διάχυσης ρυπαντών

 

Β. ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ

 

Πανδή-Αγαθοκλή β., Δάφνης Γ.

Ενοχλητικοί οργανισμοί και δινομαστιγωτά στο δίκτυο ύδρευσης της Αθήνας

 

Τάσσος Σ.

Το θαλάσσιο γεωλογικό περιβάλλον του Κόλπου Καλλονής

 

Τάσσος Σ.

Οι σεισμοί και η σχέση τους με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Η περίπτωση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου

 

Βαρνάβας Σ., Χατζηπαναγιώτου Κ.

Μόλυνση του περιβάλλοντος της περιοχής Αγροκηπίας Κύπρου με τοξικά μέταλλα, η οποία οφείλεται σε μεταλλευτική δραστηριότητα

 

Βαρνάβας Σ.

Μόλυνση του Κόλπου Καλλονής Λέσβου με τοξικά μέταλλα

 

Συνετός Σ., Φλώρου Ε.

Μελέτη της κατανομής ιχνοστοιχείων και βαρέων μετάλλων σε ιζήματα του Βορείου Ευβοϊκού

 

Πανάγος Α., Παπαδόπουλος ν., Αλεξανδροπούλου Σ., Συνετός Σ., Βαρνάβας Σ.

Γεωχημική Μελέτη ιζημάτων του Κόλπου του Αστακού

 

Κατσίρη Σ., Καραγιάννη Α., Χατζημπίρος Κ.

Εκτίμηση ποιοτικής κατάστασης Λίμνης Καστοριάς

 

Βουτσινού-Ταλιαδούρη Φ., Διαπουλής Α., Εκουσούρης Θ.

Επίδραση της ρύπανσης από απόρριψη πετρελαίου σε ημίκλειστο κόλπο (Κόλπος Ναυαρίνου)

 

Βουτσινού-Ταλιαδούρη Φ.

Συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων σε επιφανειακά ιζήματα δύο συμπλεγμάτων λιμνοθαλασσών του Ιονίου Πελάγους

 

Κρικέλης Β., Μπέλτσιος Σ., Παπακωνσταντίνου Α.

Έλεγχος της ρύπανσης του Πηνειού Ποταμού

 

Γιαννακοπούλου Τ., Ουζούνης Κ.

Στατιστικές μέθοδοι εκτίμησης ποιότητας θαλασσίου περιβάλλοντος: η περίπτωση του Κόλπου της Νέας Καρβάλης

 

Αχλαδάς Γ.

Προσδιορισμός Υδρογονανθράκων σε νερά και ιζήματα βυθού ποταμών

 

Κουσούρης Θ., Διαπουλής Α., Μπερταχάς Η., Κρίτζαλης Κ.

Η ρύπανση του Ποταμού Λούρου και η επίδρασή της στο οικοσύστημα της περιοχής

 

Διαπουλής Α., Κουσούρης Θ., Βουτσινός Γ., Διαπουλή Ε., Γκρίτσαλης Κ.

Η ρύπανση στον Κόλπο Γέρας και η επίδραση στην κατανομή των παράκτιων φύκων.

 

Καλογερόπουλος Ν., Γρημάνης Α., Βασιλάκη-Γριμάνη Μ., Βύρας Λ., Ashrafi R.

Κοβάλτιο Αντιμόνιο και ψευδάργυρος στο Σαρωνικό κόλπο και στην ατμόσφαιρα της Αθήνας

 

Βασιλακιώτης Γ., Στρατής Ι., Βουλγαρόπουλος Α., Ζαχαριάδης Γ., Μιχαλοπούλου Β.

Μελέτη παραμέτρων χημικής ρύπανσης της Λίμνης του Αγίου Βασιλείου

 

Βασιλακιώτης Γ., Βουλγαρόπουλος Α., Στρατής Ι., Μιχαλοπούλου Β., Ζαχαριάδης Γ.

Προσδιορισμός παραμέτρων χημικής ρύπανσης στον ποταμό Αξιό

 

Καγκάλου Ι., Κουτσουγιαννόπουλος Β.

Κατανομή και συσχέτηση του ποσού των θρεπτικών συστατικών και της ολικής μικροβιακής χλωρίδας λιμναίου οικοσυστήματος (εφαρμογή στη Λίμνη Παμβώτιδα)

 

Ασημακόπουλος Δ., Αμπατζόγλου Γ.

Χρονική και χωρική κατανομή ρυπαντικού φορτίου στον Κόλπο της Ελευσίνας

 

Φριλίγκος Ν., Δαγρέ Π., Ψιλλίδου Ρ.

Η κατάσταση ευτροφισμού στον Κόλπο της Γέρας

 

Παναγιωτίδη Π., Φλώρου Ε.

Βιοσυσσώρευση χαλκού και καδμίου σε βενθικούς οργανισμούς και ψάρια του Αμβρακικού κόλπου

 

Σκούλλος Μ., Μελισσός Δ., Καμπέρη Ε.

Ψευδάργυρος σε χλωροφύκη (ulva Lactuca) του Σαρωνικού Ι: περιοχή Πειραϊκής-Πειραιάς

 

Μεταξάτος Π.

Μοντέλα προσδιορισμού της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τα όμβρια

 

Αγγελίδης Μ., Gibbs R.

Κατανομή μετάλλων σε συσσώματα κατά τη διάθεση στη θάλασσα λασπών, προερχομένων από τη κατεργασία αστικών λυμάτων

 

Κερκίδης Π., Κυροδήμος Η.

Ποιότητα υπογείων νερών περιοχής Αχλαδιού Φθιώτιδας

 

Αντωνόπουλος Β.

Μαθηματικό μοντέλο μεταφοράς μάζας του αζώτου σε υδατορεύματα από απόβλητα σημειακών πηγών

 

Κουτσουμπίδης Ε.

Οικολογική έρευνα στις λίμνες-ποταμούς του Νομού Φλώρινας

 

Παπαθανασίου Ε., Μπογδάνος Κ., Ζενέτου Α.

Εφαρμογή της Log-Normal 1 κατανομής στις βενθικές βιοκοινωνίες του Κόλπου της Γέρας (Μυτιλήνη Αιγαίο Πέλαγος)

 

Φριλίγκος Ν., Χατζηαντωνίου Μ., Καρύδης Μ.

Ετερογένεια κατανομής χημικών και βιολογικών παραμέτρων στο πεδίο διασποράς αστικών λυμάτων

 

Σκούλος Μ., Δασενάκης Μ., Ζερή Χ., Παπαγεωργίου Κ., Ράπτη Μ.

Διαλυτός και σωματιδιακός μόλυβδος στα νερά του Πατραϊκού Κόλπου

 

Κωνσταντινίδου Ε.

Φυτικές ορμόνες ως δείκτες ρύπανσης περιβάλλοντος

 

Lee K., Μποναζούντας Μ., Καλλιδρομίτου Δ.

Limno: Προσομοίωση υδατοποιότητας Λίμνης Μικρής Πρέσπας

 

Σιούλα Α., Αναγνώτου Χ.

Βαρέα μέταλλα στα ιζήματα του Κόλπου Γέρας

 

Γ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

 

Μποναζούντας Μ., Καλλιδρομίτου Δ., Δημητρίου Ο., Κεμενίδης Λ.

Κατάληξη ρύπανσης από γεωργική ανάπτυξη

 

Σαριδάκης Ι., Καφάτος Α., Φωστίνης Ι., Γεωργούλιας Β., Στουρνάρας Χ.

Επιδράσεις φυτοφαρμάκων στους μικροσωληνίσκους in vitro και in vivo

 

Θεοδοσίου-Δρανάκη Ε., Χατζηκωνσταντή-Τσαλαχούρη Ε., Φούντου-Ροβή Χ.

Χάρτες περιβάλλοντος γεωλογίας

 

Μέρτζιου Ε., Τρούμπης Α., Χαλβαδάκης Κ.

Μεθοδολογία ανάπτυξης συστημάτων αποκατάστασης χώρων ανεξέλεκτης ρίψης στερεών απορριμμάτων

 

Δημηριάδης Α., Χατζηγεωργίου-Σταυράκη Π., Δημητιάδης Α.

Η γεωχημική προσέγγιση στην ανεπάρκεια, υπερεπάρκεια και ρύπανση των ιχνοστοιχείων στο έδαφος

 

Αλμπάνης Τ., Τζιάλλα Χ., Πομώνης Φ.

Η επίδραση της ιπτάμενης τέφρας στη μείωση των υπολειμάτων των ζιζανιοκτόνων atrazine και alachlor σε πειραματική καλλιέργεια καλαμποκιού (zea maya)

 

Χαϊντούτη Κ., Χρονοπούλου Α., Χρονόπουλος Ι.

Επιβάρυνση των εδαφών και της θαμνώδους βλάστησης περιοχών της Βόρειας Εύβοιας με N1 και Cr

 

Φραντζής Ι.

Διαλογή στην πηγή: μια δυναμική μορφή ανακύκλωσης των οικιακών απορριμμάτων

 

Ζιώγας Μ.

Το κινητό σύστημα μεταφόρτωσης απορριμμάτων και οι δυνατότητες εφαρμογής του στη χώρα μας

 

Δ. ΡΑΔΙΟΜΟΛΥΝΣΗ

 

Παπαστεφάνου Κ., Μανωλοπούλου Μ., Ιωαννίδου Α., Ζαχαριάδου Κ., Στούλος Σ., Χαραλάμπους Σ.

Έλεγχος της ραδιενέργειας περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη μετά το ατύχημα τσέρνομπιλ

 

Δανάλη-Κωστάκη Σ., Μαργωμένου-Λεωνιδοπούλου

Έρευνα της επίδρασης των βροχοπτώσεων στη συγκέντρωση του 222Rn στα νερά ιαματικών πηγών της Ελλάδας

 

Φλώρου Ε., Κρητίδης Π., Συνετός Σ.

Συγκριτική μελέτη ραδιοκαισίου σε ψάρια θαλασσίου και λιμναίου περιβάλλοντος

 

Κρητίδης Π., Φλώρου Ε.

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση

 

Ε. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Lykakis J., Kalathakis M.

Collection and growth rates of spat of the scallop Chlamys glabra in the gulf of Kalloni

 

Αθανασίου Κ.

Ατμοσφαιρική ρύπανση στα μεγάλα αστικά κέντρα και καρκινογένεση: αναφορά στην περίπτωση της Αθήνας

 

Χατζηγιαννάκης Κ., Σαρηγιάννης Δ., Μπίλλα Ε., Τσούτσος Θ., Κούκιος Ε.

Μαθηματικά μοντέλα ροής ρύπων αρχές-περιορισμοί-εφαρμογές

 

Georgas D., Perissoratis C.

Implication of future climatic changes on the inner Thermaikos Gylf

 

Στρατής Ι., Ζαχαριάδης Γ.

Μεθυλίωση και τοξικότητα του υδραργύρου και των μορφών του στον άνθρωπο και στους θαλάσσιους οργανισμούς

 

Κάσσιος Κ.

Επιπτώσεις στο τοπίο της Αττικής από τις μεταβολές των δασικών οικοσυστημάτων

 

Μπατίλας Χ.

Επιπτώσεις στο περιβάλλον και αποκατάσταση της δασικής βλάστησης στα μέτωπα εξόρυξης βωξίτη

 

Κωνσταντόπουλος Σ.

Πνεύμων Μετσόβου ενδημική μη επαγγελματική αμιάντωση στην Ελλάδα

 

Καμινάρη Μ., Μερτζάνης Α., Κωνσταντινίδου Ρ.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις εξορυκτικές δραστηριότητες στον ορεινό όγκο της Γκιώνας

 

Χατζημπίρος Κ.

Αστικό περιβάλλον: δυνατότητες ανάπτυξης βιότοπων

 

Βορεάδου Κ., Μάργαρης Ν.

Οι λειχήνες σαν δείκτες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Λεκανοπεδίου Αττικής

 

Στεφάνου Ι.

Ο ρόλος της ψυχολογίας του περιβάλλοντος περιβάλλον και ψυχική υγεία

 

Μαυρίδου Α., Παπαδάκης Ι., Μαρσέλου-Κιντή Ο., Τσακρής Α., Λαμπίρη Μ.

Εποχιακή και ανθρωπογενής επίδραση στη μικροβιακή και μυκητολογική χλωρίδα του θαλάσσιου νερού και της άμμου σε ακτές κολύμβησης της Αττικής

 

Βουνάτσου Π.

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η καταλληλότητα των ολιγότροφων περιοχών σαν σύστημα αναφοράς

 

Κατσίκη Β., Κατσιλιέρη Χ., Μπέη Φ.

Ο ρόλος του βυρσοδεψίου στην παρουσία του χρωμίου στον Κόλπο της Γέρας

 

Μποναζούντας Μ., Καλλιδρομίτου Δ.

Προσομίωση ρίσκου τοξικών ρύπων στο περιβάλλον

 

Μποναζούντας Μ., Καλλιδρομίτου Δ., Δήμου

Outfall, βέλτιστος σχεδιασμός έργου εκβολής αποβλήτων στη θάλασσα

 

Μποναζούντας Μ., Wagner J., Καλλιδρομίτου Δ.

Προσομοίωση ρύπανσης υπόγειων νερών

 

Καλλιδρομίτου Δ., Μποναζούντας Μ.

Προσομοίωση ρίσκου από ρύπανση σε εργασιακό περιβάλλον

 

Παρασκευόπουλος Α.

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ανάγκη θεσμοθέτησής τους στον Ελληνικό χώρο

 

ΣΤ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

 

Μανωλιάδη Ο., Ανδρεαδάκη Α., Στάμου Α.

Αξιολόγηση των μεθόδων υπολογισμού γραμμικών απολειών σε αγωγούς μεταφοράς ιλύος ακαθάρτων

 

Ζευγωλής Μ., Γαϊτάνος Ι., Αντωνόπουλος Γ.

Προστασία του περιβάλλοντος στη μεταλλουργία του νικελίου, αποτελέσματα ημιβιομηχανικών δοκιμών καθαρισμού της υπερχείλισης πυκνωτή με πολυστρωματικά φίλτρα

 

Δημητριάδης Β., Βασάλος Ι.

Πειραματική δοκιμασία μέσων απορρόφησης για ελάττωση οξειδίων του θείου από απαέρια καύσης

 

Μποντοζόγλου Β., Καράμπελας Α.

Καθαρισμός γεωθερμικού ατμού από υδρόθειο

 

Ανδρεάδάκης Α.

Συνεπεξεργασία βοθρολυμάτων και αστικών λυμάτων

 

Μητσογάννη Ε.

Απόμάκρυνση διαλελυμένων ανόργανων ρυπαντικών ουσιών από το νερό και τα απόβλητα

 

Ψύλλος Λ., Φιλιππόπουλος Κ.

Λειτουργία καταλυτικού μετατροπέα καυσαερίων αυτοκινήτου

 

Καλοϊδάς Β., Παπαγιαννάκος Ν.

Πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το υδροθείο με τη μέθοδο της διάσπασης του σε υδρογόνο και θείο

 

Βούγας Γ., Ασημακόπουλος Δ., Μαρκάτος Ν.

Επί της μαθηματικής μοντελοποίησης της ρύπανσης από το υδροθείο με τη μέθοδο της διάσπασης του σε υδρογόνο και θείο

 

Γραμματικός Δ.

Ανάλυση κόστους μονάδων αποβλήτων

 

Γεωργακάκη Δ., Αλεξάνδρου Γ., Κοτσίκη Χ., Δάκα Α.

Μοντέλο οικονομικής αξιολόγησης της μεθόδου παραγωγής βιοαερίου και εφαρμογή στα υγρά απόβλητα ελαιουργείων

 

Στάμου Α.

Μεθοδολογία σχεδιασμού εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων με τη βοήθεια προσωπικού υπολογιστή

 

Γιαννημάρας Ε., Σαββίδης Θ., Κουτσούκος Π.

Η καταβύθιση του ανθρακικού ασβεστίου σε συνθετικό θαλάσσιο νερό

 

Τσώνης Σ., Γρηγορόπουλος Σ.

Αερόβια επεξεργασία αποβλήτων ελαιοτριβείων

 

Λουϊζος Ν.

Διαχείριση αποβλήτων στη λιπασματοβιομηχανία

 

Αλησάφης Γ., Αθανασόπουλος Ν., Καραδημήτρης Θ.

Επεξεργασία αποβλήτων εργοστασίων παραγωγής προϊόντων ξύλου

 

Στεφανάκης Μ., Κοντόπουλος Α.

Τεχνική απόθεσης των αρσενικούχων αποβλήτων του εργοστασίου της ΜΕΤΒΑ

 

Γιαννόπουλος Π., Νουτσόπουλος Γ.

Διδιάστατη τυρβώδης ανωστική φλέβα

 

Σακκάς Ν., Λέκκας Θ.

Ένα πρόγραμμα (desin aid) για τη σχεδίαση και βελτιστοποίηση των μονάδων ενεργού ιλύος

 

Σακκάς Ν., Λέκκας Θ.

Απομάκρυνση αργιλικών προσμίξεων από το ψιλό αλάτι με τη μέθοδο της ρευστοποίησης (fleuidized bed)

 

Κατσίρης Ν., κουζέλη Α., Παππά Γ., Μποροβίλη Τ., Μιχαλακοπούλου Μ

Φυσικοχημική επεξεργασία των λυμάτων

 

Αθανασόπουλος Ν., Καραδημήτρης Θ.

Σύγκριση αποτελεσμάτων λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων εργοστασίων παραγωγής βαμβακερών υφάνσιμων προϊόντων με τα αποτελέσματα των πιλότων εργαστηριακής κλίμακας στα οποία βασίστηκε ο σχεδιασμός

 

Μποναζούντας Μ., Καλλιδρομίτου Δ., Μαμάης Δ.

SEDIM: μοντέλλο προγραμματισμού κατασκευής έργων επεξεργασίας αποβλήτων (POTWS)

 

Ζ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Κοροβέσης Ν., Λέκκας Θ.

Προσομοίωση και βέλτιστος αυτόματος έλεγχος της λειτουργίας αλυκών

 

Τζεκάκης Μ., Τσινίκας Ν.

Μοντέλο πρόβλεψης βιομηχανικού θορύβου

 

Στάμελος Κ.

Το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης και η συνεργασία Πανεπιστημίου και Διοίκησης σε ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος

 

Bouchy I.

Επίδραση του τουρισμού στο περιβάλλον έρευνα για την τουριστική χωρητικότητα

 

Ζαχαριάδης Α.

Μια άλλη μεθοδολογία αντιμετώπισης του περιβάλλοντος: η προτυποποίηση ως διοικητικό και νομοθετικό μέτρο

 

Παρπαϊρης Α.

Η ανάπτυξη του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές

 

Μπιτσακάκη Α.

Το περιβάλλον οικουμενικό αγαθό και οι συνέπειές του

 

Τσινίκας Ν., Τζεκάκης Μ.

Κοινωνικές προεκτάσεις στη σύνταξη και η εφαρμογή κανονισμών ηχομόνωσης

 

Τζίκα-Χατζοπούλου Α.

Συνταγματική προστασία της αισθητικής του οικιστικοί περιβάλλοντος