PROCEEDINGS OF THE 

2nd CONFERENCE
ON ENVIRONMENTAL SCIENCE
AND TECHNOLOGY


DEPT. OF ENVIRONMENTAL
STUDIES
UNIVERSITY OF THE AEGEAN

MOLYVOS, LESVOS, GREECE
2-5 SEPTEMBER 1991

 

 

TABLE OF CONTENTS

 

Κοινή συνεδρίαση Νο 1

 

Βαρνάβας Σ.

Επιβάρυνση του κόλπου Βασιλικού της Κύπρου με μέταλλα από την μεταλλευτική και βιομηχανική δραστηριότητα

 

Αλμπάνης Τ., Πολωνής Φ., ΤζιάλλαΤσιατούρα Χ.

Η επίδραση της ιπτάμενης τέφρας στην παραμονή των υπολειμμάτων του 2,4 D σε πειραματική καλλιέργεια αραβοσίτου (Zea mays)

 

Perry R.

Professionalism in Waste Management – Training and research perspectives

 

Βουτσά Δ., Σαμαρά Κ., Κουιμτζής Θ.

Βαρέα μέταλλα – τοξικά στοιχεία στα υπόγεια νερά της ευρύτερης βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης

 

Τσώνης Σ., Σκιαδάς Ι.

Ένα σύστημα χαμηλού κόστους για την αποδοτική επεξεργασία αποβλήτων ελαιοτριβείων

 

Συνεδρίαση Νο 2 – Τεχνολογικές εφαρμογές – Υγρά απόβλητα

 

Iniotakis N., Μιχαηλίδης Π., Διαμαντής Γ., Ισραηλίτης Κ., Παπανικολάου Δ.

Κατσίγαρος: μία επικερδής διαχείριση υγρών αποβλήτων

 

Παρασκευές Π., Μπαής Ε., Λέκκας Θ.

Επεξεργασία νοσοκομειακών-πανεπιστημιακών λυμάτων σε αερόβιο σύστημα χαμηλής οργανικής φόρτισης

 

Ανδρεαδάκης Α., Μπέλια Ε., Ζαχαρίας Μ., Χατζαηκωνσταντίνου Γ.

Διαχείριση νοσοκομειακών απορριμμάτων

 

Ψαλίδας Δ., Γρηγοροπούλου Ε.

Κροκίδωση βοθρολυμάτων με ασβεστούχο απόβλητο

 

Λιάκος Σ., Στάμου Α.

Επεξεργασία των λυμάτων της πόλης της Καβάλας με σύστημα παρατεταμένου αερισμού

 

Γκράτσιου Μ.

Υπερχλωρίωση ανεπεξέργαστου λύματος

 

Συνεδρίαση Νο 3 – Διαχείριση Οικοσυστημάτων

 

Μωρίκη Α.

Τοξικότητα υγρών αποβλήτων ελαιουργείων στο φυτοπλαγκτό

 

Καρύδης Μ.

Ανάλυση ευαισθησίας δεικτών ομοιότητας για την εκτίμηση του ευτροφισμού

 

Παναγιωτίδης Π., Σταυράκης Σ., Φριλίγκος Ν., Ζενέτου Α., Πάγκου Κ.

Φαληρικός όρμος: Ποιότητα θαλασσίου αποδέκτη και προοπτικές για το μέλλον

 

Περγαντής Φ.

Μορφές ολοκληρωμένης διαχείρισης σε περιφερειακές ζώνες υγροτόπων – φυσικών ιχθυοτροφείων

 

Χριστόπουλος Β., Αλεβίζος Α.

Πολιτικές μόνιμης και προσωρινής αγρανάπαυσης (set aside policies) για την αποκατάσταση περιβαλλοντικά επιβαρυμένων περιοχών

 

Μέμτσας Δ., Τρούμπης Α., Στεφάνου Π.

Μοντέλα πρόβλεψης της φυτρωτικής συμπεριφοράς μεσογειακών ειδών (cistus) σε συνθήκες διαταραχής

 

Συνεδρίαση Νο 4 – Τεχνολογικές εφαρμογές

 

Μακρή Χ., Λέκκας Θ., Τζουμέρκας Φ.

Μετρήσεις απομάκρυνσης μικροφυκών με διήθηση στο νερό τροφοδοσίας των εγκαταστάσεων ΕΥΔΑΠ Γαλατσίου

 

Κωστοβασίλης Ι.

Τα άλγη ως προάγγελοι δημιουργίας τριαλογονομεθανίων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου ύδατος

 

Μανιός Π., Μεγαλόπουλος Α., Οικονομίδης Ι.

Τεχνολογία διήθησης για την παραγωγή πόσιμου νερού με γή διατόμων

 

Κωνσταντινίδης Δ., Χριστοδουλίδης Α., Ζαμπανιώτου Α., Καράμπελας Α.

Μελέτη εγκατάστασης καθαρισμού απαερίων από καύση οικιακών απορριμμάτων

 

Συκιώτης Δ., Κυρκίτσος Φ., Μωρίκη Α., Πελεκάσης Κ.

Οι επιπτώσεις του εργοστασίου της ΔΕΗ στην ατμόσφαιρα του Βορείου τμήματος της πόλης της Μυτιλήνης

 

Μποντόγλου Β., Καράμπελας Α.

Εκλεκτική απορρόφηση από μίγμα όξινων αερίων

 

Βλάχου Β., Γούλα Δ., Φιλιππόπουλος Κ.

Δραστικότητα μονολιθικών καταλυτών οξείδωσης καυσαερίων αυτοκινήτων

 

Αγγελίδης Μ.

Επίδραση της χώνευσης στη Χημεία και την βιοδιαθεσιμότητα μετάλλων που περιέχονται σε ιλύες καθαρισμών

 

Παρισάκης Γ., Σκορδίλης Α.

Η σταθεροποίηση – στερεοποίηση των αποβλήτων των επιμεταλλωτηρίων

 

Χριστοδουλάκη – Χαλουλάκου Ν., Πολυμένης Σ.

Διαχείριση προβλημάτων ρύπανσης και υγιεινής εσωτερικών χώρων σε μονάδες επινικέλωσης

 

Συνεδρίαση Νο 5 – Οικονομικά Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

 

Παναγούλια Δ.

Πολιτική διαχείρισης υδατικών πόρων και κλιματική αλλαγή

 

Χατζηγιαννάκης Κ., Τσιλιφώνης Κ.

Οικονομική ερμηνεία των συντελεστών διαχείρισης συστημάτων εκμετάλλευσης βιοπόρων

 

Μαυριδάκης Φ.

Η εμπειρία από τη διαχείριση του περιβάλλοντος σε μία κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία. Η περίπτωση της Σοβιετικής Ένωσης

 

Καλδέλλης Ι.

Ανάλυση κόστους – οφέλους για την αξιολόγηση εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών στο ελληνικό οικονομικό – κοινωνικό περιβάλλον. Επίδραση μεταβολών της τιμής των καυσίμων

 

Φαναριώτου Ι.

Ο ενδεχόμενος ρόλος της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) σε επίπεδο πολιτικής: Μία προσέγγιση μοντέλου

 

Δημητρακόπουλος Α., Σκούρτος Μ.

Οικονομική αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα

 

Σκούρας Δ.

Περιβαλλοντική προστασία και κοινωνικοδιαρθρωτική πολιτική της ΕΟΚ για την γεωργία

 

Παπαγρηγορίου Σ., Χατζημπίρος Κ.

Η ερευνητική δράση των ευρωπαϊκών κοινοτήτων στον τομέα του περιβάλλοντος κατά την δεκαετία 1981 – 1990 και τα ελληνικά ενδιαφέροντα

 

Χριστοφορίδης Α.

Αποκατάσταση του τοπίου σε λατομικές εκμεταλλεύσεις. Η περίπτωση του λατομείου ασβεστόλιθου στο εργοστάσιο Όλυμπος της ΑΓΕΤ – Ηρακλής

 

Κορδάς Η.

Μεγάλα έργα αξιοποιήσεως φυσικών πόρων προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η επίδρασή τους στο τοπίο

 

Μωρίκη Α., Συκιώτης Δ., Χαραλαμπόπουλος Δ.

Γεωθερμικός σταθμός σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου. Προκαταρκτική εξέταση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

Συνεδρίαση Νο 6 – Τεχνικές εφαρμογές – Διάθεση τοξικών και στερεών

 

Πούλιος Ι., Αβρανάς Α.

Ετερογενής φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση των κατιονικών τασενεργών ουσιών CDBACI και CPCI

 

Rigas f., Koev I.

Polymeric |Hydrogels as Agents for the abatement of Pollution from Pesticides

 

Αλιβάνης Κ.

Η ποσοτική ανάλυση σαν δείκτης για την βελτιστοποίηση της χωροθέτησης κάδων συλλογής χαρτιού

 

Αλιβάνης Κ., Τάτση Α.

Παραγωγή και σύσταση βιοαερίου στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ανατολικού τομέα Θεσσαλονίκης

 

Μαστρογιάννης Α., Χαλβαδάκης Κ.

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων Ν. Λήμνου

 

Φραντζής Ι.

Επιλογή χώρων διάθεσης απορριμμάτων

 

Πλατιάς Σ.

Δυνατότητες ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων και μείωσης των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά την παραγωγή σιδηροχρωμίου

 

Σκορδίλης Α.

Αξιολόγηση εναλλακτικών χώρων εναπόθεσης τοξικών αποβλήτων

 

Γεωργακόπουλος Α., Φραντζής Ι.

Υγειονομική ταφή με τη μέθοδο των κυττάρων

 

Συνεδρίαση Νο 7 – Ποιότητα Περιβάλλοντος – Αριθμητικές προσομοιώσεις

 

Αναστασιάδης Π., Μυλόπουλος Ι., Λατινόπουλος Π.

Ρύπανση υπόγειων πόρων – Αριθμητική προσομοίωση

 

Ανδρεαδάκης Α., Βασιλοπούλου Μ.

Μαθηματική προσομοίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών λίμνης Παμβώτιδας

 

Αραμπατζής Γ., Δημητρίου Π., Ασημακόπουλος Δ.

Αντιμετώπιση της αριθμητικής διάχυσης σε προβλήματα διασποράς αερίων ρύπων

 

Πάρης Ε., Ντάκος Κ., Μπεργελές Γ.

Αριθμητική μελέτη διασποράς ρυπαντικών στον Κόλπο της Ελευσίνας

 

Γεωργακέλλος Δ., Σαργιάνος Ν., Μπεργελές Γ.

Συγκριτική αξιολόγηση πρότυπων παραγωγής NOΧ σε εστίες κονιοποιημένου άνθρακα

 

Παυλόπουλος Ι., Μαρκάτος Ν.

Μαθηματική μοντελοποίηση στο λεκανοπέδιο της Αθήνας

 

Παπαμιχαήλ Δ.

Στοχαστικές διαδικασίες προσομοίωσης της αλλαγής των χαρακτηριστικών των χρονικών σειρών παροχής και ποιοτικών παραμέτρων εξαιτίας φυσικών ή ανθρώπινων επεμβάσεων

 

Θεοδοσίου Ν., Λατινόπουλος Π., Μυλόπουλος Ι.

Ποιοτική διαχείριση υπογείων υδατικών συστημάτων με γραμμικό και μη γραμμικό προγραμματισμό

 

Συνεδρίαση Νο 8 – Τεχνολογικές εφαρμογές – Ποιότητα Περιβάλλοντος

 

Διαμαντόπουλος Ε., Πούλου Λ., Βουτσάς Ε., Παπαδοπούλου Σ., Σακελλαρόπουλος Γ.

Κροκίδωση υδατικού αιωρήματος καολίνη με προυδρολυμένα κροκιδωτά FeIII

 

Αθανασόπουλος Ν., Αθανασόπουλος Γ.

Απόδοση μεταφοράς οξυγόνου και ανάμιξης συστήματος αερισμού με στατικούς αεριστήρες

 

Μαύρος Π., Ζουμπούλης Α.

Η συμβολή της επίπλευσης στον καθαρισμό των αποβλήτων με σκοπό την ανακύκλωση του νερού

 

Μάτης Κ., Γάλλιος Γ.

Το πρόβλημα των λεπτών σωματιδίων και η λύση του με τεχνικές επίπλευσης

 

Κουσουρής Θ., Μπερταχάς Η., Πάκος Β.

Οι επιπτώσεις της ανάπτυξης του μυδιού του γλυκού νερού στα συστήματα υδροληψίας και υδροτροφοδοσίας του Αγρινίου

 

Προμπονάς Μ., Κρητίδης Π.

Μελέτη της φυσικής ραδιενέργειας των ελληνικών εδαφών σαν παράγοντα ραδιολογικής επιβάρυνσης του πληθυσμού

 

Κολιού-Μητσίου Α.

Αναγνώριση, εκτίμηση και αντιμετώπιση των πηγών ρύπανσης του Παγασητικού Κόλπου

 

Χατζημπίρος Κ., Παναγιωτίδης Π., Ανδρεαδάκης Α.

Εκτίμηση ρυπαντικών φορτίων και επιπτώσεις στην τροφική κατάσταση του Αμβρακικού κόλπου

 

Ψωμάς Σ.

Μοντέλα εκτίμησης του ρυθμού εξάπλωσης και εξάτμισης υγρών τοξικών ουσιών στο περιβάλλον

 

Ταρουδάκης Μ.

Ακουστική τομογραφία στη θάλασσα: Μια νέα μέθοδος υπολογισμού ανομοιογενών στο θαλάσσιο περιβάλλον

 

Ταρουδάκης Μ., Παπαδάκης Π., Τζανετόπουλος Γ.

Εκτίμηση της δομής τρισδιάστατων δινών στο θαλάσσιο περιβάλλον με χρήση μεθόδων ακουστικής τομογραφίας

 

Συνεδρίαση Νο 9 – Ποιότητα περιβάλλοντος – Ποιότητα αποδεκτών

 

Μπογδάνος Κ., Βερυκοκάκης Ε.

Κατανομή των βενθικών βιοκοινωνιών γύρω από την εξέδρα αντλήσεως πετρελαίου στη θέση Πρίνος, Κόλπος Καβάλος

 

Σκουλικίδης Ν.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη χημική σύσταση και ρύπανση των νερών ποταμού – Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Νέστος

 

Καρπαδάκης Κ., Κύρου Χ., Νικολάου Κ.

Συγκριτική αξιολόγηση των επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη για την περίοδο 1987 – 89

 

Γιαννακοπούλου Τ.

Πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση ποιότητας θαλασσίου περιβάλλοντος

 

Χατζηχρηστίδη Κ., Μπέλτσιος Σ., Παπακωνσταντίνου Α.

Μετρήσεις ποιότητας νερών Πηνειού ποταμού

 

Αντωνόπουλος Β., Τσιούρης Σ.

Σχέσεις παροχής και ποιοτικών παραμέτρων του νερού στον ποταμό Αξιό

 

Τσουμπάρης Π., Σταθόπουλος Γ., Πηγάδας Α., Κατσουγιαννόπουλος Β.

Περιεκτικότητα βαρέων μετάλλων σε πόσιμα ύδατα της περιοχής Μακεδονίας – Θράκης

 

Δημητρίου Δ., Αθανασίου Ε., Καγκάλου Ι., Μαϊπά Β.

Μικροβιολογικοί δείκτες ποιότητας των κολυμβητικών ακτών της Β.Δ. Ελλάδας

 

Πανέλη Μ., Τόλα Ν., Ζηκόπουλος Α., Φώτης Γ., Ναθαναήλ Β.

Δοκιμασία τοξικότητας θερμομεταλλικών νερών Ν. Απολλωνίας (Ν. Θες/νίκης) με τη χρησιμοποίηση βιολογικών μεθόδων

 

Γιαννόπουλος Π.

Σωματιδιακή κατακρήμνιση σε περιοχές με κυκλοφοριακή όχληση

 

Αμανατίδης Γ., Μπάρτζης Ι., Σμυρνιούδη Β., Βύρας Λ., Σίσκος Π.

Η υγρή εναπόθεση των θειϊκών ιόντων και η σχέση τους με τις συγκεντρώσεις του διοξειδίου του θείου στο λεκανοπέδιο της Αθήνας

 

Συνεδρίαση Νο 10 – Ποιότητα Περιβάλλοντος

 

Σκορδούλης Κ., Τσέκερης Π., Μπολοβίνος Α., Κοσμίδης Κ., Μπουλάκης Γ. Τζιμογιάννης Α.

Μελέτη ανάπτυξης συστήματος LIDA για την εκ του μακρόθεν ανίχνευση της ατμόσφαιρας και της υδρόσφαιρας. Πρώτες εργαστηριακές παρατηρήσεις

 

Σηφάκης Ν., Λαμπίρης Κ., Geroyannis H., Gilg J., Vigneron J.

Χαρτογραφική εξέλιξη του νέφους στην Αττική τα τελευταία 20 χρόνια (1967 – 1987)

 

Χατζόπουλος Ι.

Ανάπτυξη συστημάτων τηλεπισκόπισης και γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών στις περιβαλλοντικές επιστήμες

 

Καλκατζής Γ., Ασημακόπουλος Δ.

Μεθοδολογία εύρεσης αρίστης στρατηγικής μείωσης εκπομπών από την κυκλοφορία οχημάτων

 

Κρητίδης Π., Φλώρου Ε.

Ραδιολογική επιβάρυνση του ανθρώπου από το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνομπίλ μέσω διαφόρων περιβαλλοντικών οδών

 

Χαλούλου Χ., Φλώρου Ε.

Έλεγχος ραδιολογικής κατάστασης ελληνικών προϊόντων διατροφής για το διάστημα 1987 – 1990

 

Valaoras G., Cogliano V., Gibb H.

Risk Assessment methodology applications in Greece: exposure to pesticides and chromium

 

Συνεδρίαση Νο 11 – Γενικά θέματα Περιβάλλοντος

 

Αθανασούλης Γ., Σκαρσούλης Ε.

Κυματικό κλίμα ελληνικών θαλασσών. Ετήσιες ισοπληθείς καμπύλες υψών κύματος

 

Αθανασούλης Γ., Στεφανάκος Χ.

Κυματικό κλίμα ελληνικών θαλασσών, έλεγχος χωρικής ομοιογένειας

 

Αθανασούλης Γ., Σουκισιάν Χ.

Περίοδος επανεμφάνισης ακραίων καταστάσεων θάλασσας στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο

 

Αθανασούλης Γ., Σουκισιάν Χ.

Διάρκεια Hs- καταστάσεων θάλασσας στο σημείο 38.1οΝ – 24.5ο Ε

 

Βουτσινάς Σ., Ζερβός Α.

Αιολική ενέργεια και ενεργειακή διαχείριση του περιβάλλοντος

 

Δρακάτος Π., Σκούρας Δ., Φαναριώτου Ι., Καλλίστρατος Γ.

Επαναχρησιμοποίηση υγρών λυμάτων στη Δασοπονία: Προβλήματα και προοπτικές

 

Voudrias E.

Difference in transport behavior between aliphatic aromatic petroleum vapors in unsaturated soft

 

Κοροβέσης Ν., Λέκκας Θ.

Σχεδιασμός αβαθών ταμιευτήρων νερού

 

Συνεδρίαση Νο 12 – Τεχνικά θέματα Περιβάλλοντος

 

Stamou A.

Modeling the hydraulic profile in sewage plant

 

Τσίμας Σ., Μουτσάτσου Α., Τσιβιλής Σ.

Χρήσεις της ασβέστου στις τεχνολογίες αντιρρύπανσης. Μία συνολική θεώρηση

 

Ζωγραφάκης Ν.

Σύγκριση αερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων. Η περιβαλλοντική τεχνική της μεθανοποίησης των αποβλήτων

 

Κοψίδας Γ.

Η επίλυση του προβλήματος επεξεργασίας αποβλήτων μιας μικρού μεγέθους μονάδας επιμεταλλώσεων

 

Πουπάκη Ε., Παρασκευάς Π., Τσάτσος Χ., Κουμενίδης Κ., Λέκκας Θ.

Το πρόβλημα επεξεργασίας ειδικών βιομηχανικών αποβλήτων

 

Πλανάκης Οδυσσέας-Νίκος

Τεχνολογία Καθαρισμού υγρών αποβλήτων με σύστημα άοσμου βιολογικού καθαρισμού

 

Χατζηστάθης Α., Λόη Δ.

Αποκατάσταση διαταραγμένων περιοχών

 

Δαλέζιος Ν., Θάνος Χ., Καρβούνη Ε., Κάσσου ν., Μπουνέλη Ε., Σιαχανίδου Κ., Στάθης Σ.

Εφαρμογές Παραγοντικής ανάλυσης παραμέτρων ποιότητας υδάτων του ποταμού Πηνειού

 

Αρσενίου Θ.

Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία μονάδων καύσεως οικιακών απορριμμάτων για την συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικού ρεύματος

 

Αϊβαλιώτης Δ., Χαλβαδάκης Κ., Σταθόπουλος Κ.

Αποτελέσματα υγειονομικού ελέγχου ποσίμων νερών στη νήσο Λέσβο.